Workshopy

Kompletný rozrvh workshopov počas podujatia nájdete na odkaze nižšie.

Vašu účasť na jednotlivých workshopoch môžete prihlasovať prostredníctvom online formulára.

Niečo viac o workshopoch

 

Salónik CRISTAL

Aj lekári potrebujú svoju starostlivosť (ČSOB)

 • Komfortné finančné riešenia pre lekárov
 • Pohodlný prístup k financiám - banka v mobile
 • Finančné zabezpečenie kúpy ambulancie a vybavenia
 • Prémiová starostlivosť o osobné financie
 • Diskusia a odpovede na otázky

 

Praktické služby ezdravie (NCZI)

Ezdravie prinieslo niekoľko užitočných služieb pre lekárov aj pacientov.

Na praktických príkladoch si zo zástupcami NCZI prejdeme:

 • Ako vystaviť opakovaný recept na liek či zdravotnícku pomôcku
 • Ako sa popasovať s rešktrikčným záznamom
 • Aký význam má elektronický výmenný lístok
 • Ako sa budú evidovať Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Ako sa zmení fungovanie PN

Zástupcovia NCZI si radi vypočujú vaše podnety na rozšírenia či úpravy služieb, ktoré vám v praxi pomôžu. Chceme spoločne znižovať administratívnu záťaž a postupne sa zbaviť papierov v ambulancii.

 

„Svet financií v novom šate“ (ČSOB)

 • „Iný“ pohľad na bankové produkty a služby
 • Banka vo vrecku
 • Finančné riešenia od vášho stola
 • Všetky potreby pod jednou strechou
 • Diskusia a odpovede na otázky

 

Sociálna poisťovňa - poznané a nepoznané na príkladoch z praxe

Počas workshopu detailne preberieme nasledujúce témy:

 • Vieme čo je "sietina" a čo znamenajú tajomné čísla zverejnené na sietine?
 • Môže pacient počas DPN požiadať o zmenu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ?
 • Môže pacient počas DPN zmeniť miesto svojho pobytu ? Kto o tom rozhoduje ?
 • Môže trvať DPN dlhšie ako 52 týždňov?
 • Kto rozhoduje o vychádzkach a ich rozsahu počas DPN ?
 • Môžu pacienta na DPN skontrolovať počas víkendových dní ?
 • Ako je to zo šoférovaním počas DPN ?
 • Môže byť žiadateľ o ID prerokovaný aj inou pobočkou Sociálnej poisťovne ako v mieste trvalého bydliska? Za akých okolností ?

 

Salónik SILVER

Včasný záchyt (pre) diabetu v ambulancii a oveľa viac vyšetrení jediným prístrojom.

Workshop je zameraný na prezentáciu nového POCT prístroja Firmy Axonlab- Spinit,ktorý poskytuje POCT vyšetrenie CRP, INR,Lipidov, KO-bielej zložky-5 diff, vyšetrenie diabetu-HbA1c v mmol a v %, ako aj eAG, vyšetrenie lipidov a iné.

 

Psychiatria - Příznaky duševních chorob v ordinaci praktického lékaře - diferenciální diagnostika a terapie

Nejčastější příznaky duševních poruch a jak je rozpoznat - léčba psychofarmaky a jejich kombinace
- využití farmak s ohledem na věk - volba preparátu a dávek
- co ještě zvládne praktický lékař a kdy odeslat za psychiatrem?
- interakce - na co si dát pozor při nasazování farmak?

 

Vedenie empatického rozhovoru v zdravotníckom zariadení

Naučíte sa ako viesť empatický rozhovor s klientom, ako rozpoznať a zvládať svoje emócie, ako vhodne reagovať na emócie druhých.Dozviete sa aký zmysel a význam má hnev v našom živote. Povieme si ako fungujú naše naučené obranné mechanizmy a ako ich môžeme zvládať a efektívne predchádzať napätiam a nedorozumeniam. Objavíte aké zmysluplné je vhodné používanie slov a ako nás efektívne vedenie empatického rozhovoru môže chrániť pred vyhorením. Uvedomíte si, že máte všetko preto aby ste dokázali zvládať náročné situácie. Zistíte aké sú užitočné mediačné a facilitačné zručnosti v každodennej práci v zdravotníckom zariadení.

 

„Vždy pripravení! alebo ako jednoducho splniť 10 povinností ambulancie všeobecného lekára, ktoré štát overí za 5 minút od začatia kontroly”

Zameranie workshopu: Z celej plejády povinností ktoré ambulancia všeobecného lekára má (okolo 60 povinností), je niekoľko takých, ktorých splnenie je na jednej strane pomerne jednoduché a súčasne ich štátne orgány vedia skontrolovať do 5 min od začatia kontroly. V praxi sa však stáva, že ambulancie na zabezpečenie ich splnenia zabúdajú a vystavujú sa rizikám obrovských pokút (verte či neverte - až do 20mil €). Cieľom workshopu bude poukázať na 10 takýchto povinností, upozorniť na to, kto ich plnenie kontroluje, akú pokutu môže štátny orgán uložiť a hlavne ako sa tieto povinnosti dajú čo najjednoduchšie splniť. Spôsob splnenia viacerých povinností predvedieme aj názornými ukážkami. Úplné zabezpečenie ambulancie dosiahneme odporúčaním vhodného poistenia a súčasne upozorníme v čom sú nevýhody hromadných poistiek, ktoré lekári v blahej nádeji často ročne podpisujú.

Pozor! Prvých 20 prihlásených na workshop dostane malý právny-praktický darček, ktorý viete ihneď využiť v ambulancii! Zo všetkých účastníkov workshopu vylosujeme výhercu, ktorý získa službu mediPRÁVNIK AMBULANCIA v hodnote 220 EUR na rok zdarma.

 

Salónik Gold

Ako išlo vajce na vandrovku, alebo možnosti zahraničných aktivít v rámci SSVPL

V dňoch 26. až 29. júna tohto roku sme boli svedkami historickej udalosti. Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) zorganizovala v Bratislave medzinárodnú konferenciu svetovej úrovne WONCA Europe. Doposiaľ žiadna iná odborná spoločnosť v slovenskom zdravotníctve neorganizovala stretnutie v takomto rozsahu. Takmer dvetisíc lekárov z celého sveta mohlo získavať informácie z množstva kvalitných prednášok, seminárov či workshopov.

Konferencii predchádzalo stretnutie mladých praktikov združených v organizácii Vasco da Gama Movement, čo je dcérska sieť WONCA Europe, zoskupujúca začínajúcich a budúcich mladých praktikov. Viacerí z nich využili možnosť zúčastniť sa výmenného pobytu a nazrieť tak do „kuchyne“ našich ambulancií. Práve jednotlivé siete WONCA predstavujú jedinečnú príležitosť ako zdieľať skúsenosti pri riešení najrozličnejších problémov segmentu všeobecného lekárstva.

SSVPL v rámci členstva WONCA a projektu Hippocrates ponúka pre svojich členov príležitosť zúčastniť sa stáží na ambulanciách praktických lekárov po celej Európe a najnovšie aj za hranicami starého kontinentu vďaka medzinárodnému projektu FM 360. Vysielaním svojich delegátov na medzinárodné podujatia sietí ako sú EQUIP, EURIPA, EFPC či iné, napomáha k budovaniu povedomia praktických lekárov. Bližšie informácie, ako sa zúčastniť výmenných pobytov, stať sa lektorom pre začínajúcich kolegov na Slovensku aj o tom, čo všetko môžeš získať účasťou na zahraničných podujatiach WONCA, sa môžete dozvedieť už čoskoro na seminári WONCA Nets počas XXX. Výročnej konferencie SSVPL v Tatrách.

 

Telocvičňa

Resuscitácia v ambulancii praktického lekára (Guidelines ERC, 2015 ) praktický nácvik resuscitácie a život zachraňujúcich výkonov

 • Resuscitácia s použitím AED a resuscitačného setu v ambulancii
 • Zabezpečenie dýchacích ciest supraglotickými pomôckami
 • Resuscitácia dieťaťa s použitím ambuvaku
 • Zabezpečenie i.v. vstupu, intraoseálneho vstupu

 

Qi gong

Veľmi staré čínske umenie ozdravenia a psychotréningu za účelom dosiahnutia homeostetického stavu v organizme za pomoci procesov reflexnej regulácie pomocou telesných faktorov. S jeho pomocou sa otvára obrovská možnosť liečenia organizmu, odhalenia rezerv, čo umožňuje iný náhľad na okolitý svet a oje postavenie v ňom.

 

Škola chrbta

Účastníkom sa ozrejmí podstata bolestí chrbta podľa princípov školy chrbta a v zmysle nových – funkčných pohľadov na pohybový aparát. Aktívne si prejdú základné cvičenia, ktorých pochopenie je základom vzpriameného držania tela, správneho vykonávania.

každodenných pohybových a pracovných stereotypov. Účastníci si vyskúšajú niekoľko cvikov vhodných na uvoľnenie najviac preťažených pohybových štruktúr. Absolvovanie workshopu ukáže samotnému lekárovi možnosti, ako udržovať dobrý stav svojho pohybového aparátu a ako edukovať svojich pacientov s vertebrogénnymi ochoreniami, resp. ako cielene upozorniť na nutnosť prevencie ich vzniku.

Aktuality

Prihláste sa na workshopy

Pridané: 1. október 2019

Pozrite si rozvrh workshopov prebiehajúcich počas kongresu a prihláste sa na niektorý z nich.


Zóna odborného poradenstva

Pridané: 1. október 2019

Prvýkrát možnosť odborného poradenstva priamo na mieste konferencie.


Príhovor pre sestry

Pridané: 13. september 2019

PhDr. Zuzana Gavalierová pozýva na odbornú sekciu ambulantných sestier a pôrodných asistentiek.


Pridané: 5. september 2019

V piatok (11.10 2019) od 7.00 - 8.00 hod. Nordic walking s Luciou Okoličányovou. Nezabudnite si prosím doniesť športové oblečenie!


Workshop na vedenie rozhovoru

Pridané: 24. júl 2019

V piatok (11.10 2019) sa uskutoční Workshop na tému - Vedenie empatického rozhovoru v zdravotníckom zariadení.


Platba kartou spustená

Pridané: 25. jún 2019

Účastnícky poplatok je možné uhradiť už aj online prostredníctvom platobnej karty.


Skupinová registrácia

Pridané: 27. februára 2019

V prípade skupinovej registrácie kontaktujte Mgr. Evu Káčerikovú.