Vedecký, organizačný výbor a sekretariát konferencie

Prezident konferencie

MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL

Organizačný výbor

  • MUDr. Peter Makara, MPH, predseda
  • MUDr. Michaela Macháčová, viceprezidentka
  • MUDr. Peter Pekarovič, vedecký sekretár
  • MUDr. Peter Lipták, riaditeľ sekretariátu

Programový výbor konferencie

MUDr. Stanislava Bachledová MUDr. Jana Ľuptáková
MUDr. Beáta Blahová MUDr. Michaela Macháčová
MUDr. Romana Compagnon MUDr. Peter Makara, MPH
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH MUDr. Mária Matúsová
MUDr. Karol Herda PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.
MUDr. Dagmar Jendrišáková MUDr. Soňa Ostrovská
MUDr. Štefan Krnáč MUDr. Peter Pekarovič
MUDr. Ján Kaňuch MUDr. Ľudmila Resutíková
MUDr. Peter Lipták MUDr. Adriana Šimková
MUDr. Katarína Lepeyová  

Odborný program

MUDr. Peter Makara, MPH, makara.peter@vpl.sk

MUDr. Michaela Macháčová, machacova.michaela@vpl.sk

MUDr. Peter Lipták, liptak.peter@vpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov

MUDr. Jana Bendová, bendova.jana@vpl.sk

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie

FARMI - PROFI, spol. s r. o.

Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Telefón: +421 2 6446 1555

Marcela Idlbeková

Mobil: +421 918 569 890
E-mail: idlbekova@farmi-profi.sk

Mgr. Eva Káčeriková

Mobil: +421 918 502 341
E-mail: kacerikova@farmi-profi.sk

Aktuality

Prihláste sa na workshopy

Pridané: 1. október 2019

Pozrite si rozvrh workshopov prebiehajúcich počas kongresu a prihláste sa na niektorý z nich.


Zóna odborného poradenstva

Pridané: 1. október 2019

Prvýkrát možnosť odborného poradenstva priamo na mieste konferencie.


Príhovor pre sestry

Pridané: 13. september 2019

PhDr. Zuzana Gavalierová pozýva na odbornú sekciu ambulantných sestier a pôrodných asistentiek.


Pridané: 5. september 2019

V piatok (11.10 2019) od 7.00 - 8.00 hod. Nordic walking s Luciou Okoličányovou. Nezabudnite si prosím doniesť športové oblečenie!


Workshop na vedenie rozhovoru

Pridané: 24. júl 2019

V piatok (11.10 2019) sa uskutoční Workshop na tému - Vedenie empatického rozhovoru v zdravotníckom zariadení.


Platba kartou spustená

Pridané: 25. jún 2019

Účastnícky poplatok je možné uhradiť už aj online prostredníctvom platobnej karty.


Skupinová registrácia

Pridané: 27. februára 2019

V prípade skupinovej registrácie kontaktujte Mgr. Evu Káčerikovú.