XXXX. Výročná konferencia SSVPL 2019

Video pozvánka

Všeobecné informácie

Termín konania

10. - 12. október 2019

Miesto konania

Lekárska sekcia: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry

Sesterská sekcia: Grandhotel Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

Registračné poplatky

Úhrada registračných poplatkov

Bankovým prevodom na účet FARMI - PROFI, spol. s r.o.

IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT TATRSKBX
Variabilný symbol 102019
Šecifický symbol ID SLK alebo SKSaPA účastníka

Do správy pre príjemcu (poznámky) špecifikujte meno lekára alebo sestry, ktorému je poplatok hradený. Inak nemusí byť platba správne priradená!

Účastnícky poplatok je nevratný!

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím p. Majekovú z FARMI-PROFI majekova@farmi-profi.sk, +421 915 293 610. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3 pracovných dní po uskutočnení platby.

Skupinová registrácia

V prípade skupinovej registrácie účastníkov prosím kontaktujte Mgr. Evu Káčerikovú (kacerikova@farmi-profi.sk).

Skupinová registrácia

Pridané: 27. februára 2019

V prípade skupinovej registrácie kontaktujte Mgr. Evu Káčerikovú.